2005 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Με τη λήξη της πενταετούς πρωτοβουλίας (2001-2005) του CSR Europe, με τίτλο “Ευρωπαϊκός Μαραθώνιος για την ΕΚΕ”, ο οποίος είχε ως αφετηρία την Αθήνα και στόχευε στην περιγραφή του πλαισίου βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων των επιχειρήσεων μέσω της ΕΚΕ, το CSR Europe οργάνωσε μεγάλο συνέδριο για την ΕΚΕ στις Βρυξέλλες, τον Μάρτιο 2005. Στο Συνέδριο πήραν μέρος πάνω από τετρακόσια στελέχη επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη ενώ στην αποστολή του CSR HELLAS συμμετείχαν στελέχη μας μαζί με στελέχη επιχειρήσεων-μελών μας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι από τα 25 (τότε) κράτη-μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, διατύπωσαν τον “Ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για τις επιχειρήσεις – Για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική επιχείρηση”. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν 108 πρακτικές λύσεις ενσωμάτωσης της ΕΚΕ στις καθημερινές επιχειρηματικές πρακτικές, μεταξύ των οποίων οι 5 προήλθαν από ελληνικές επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση ονομάστηκε CSR Marketplace, με στόχο τη δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών ΕΚΕ. Βασική ιδέα πίσω από το σχεδιασμό της εκδήλωσης ήταν η δημιουργία μιας “αγοράς”, όπου στελέχη επιχειρήσεων θα είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να “πουλήσουν ” τις καλές τους πρακτικές ΕΚΕ σε στελέχη άλλων εταιρειών, αλλά ταυτόχρονα και να “αγοράσουν” ιδέες από άλλα στελέχη. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και ιδεών γινόταν από περίπτερα, ενώ η διάταξη και ο γενικός διάκοσμός τους θύμιζαν πολύβουο ανατολίτικο παζάρι.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία