2007 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Από την Ελλάδα συμμετείχε πολυπληθής αποστολή με εκπροσώπους από εταιρείες-μέλη μας, οι οποίοι παρουσίασαν καλές πρακτικές ΕΚΕ προς τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες, τόσο μέσω ζωντανής όσο και ηλεκτρονικής παρουσίασης. Παράλληλα, εκτός των καλών πρακτικών, παρουσιάστηκε η πρόοδος και η προβλεπόμενη παραδοτέα ύλη των είκοσι εργαστηρίων, που δημιούργησε το CSR Europe, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση, που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 προς τις επιχειρήσεις μέσω της ανακοίνωσής της για την “Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την ΕΚΕ”.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μια επιτροπή αποτελούμενη από 12 εκπροσώπους από τα ΜΜΕ, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις καταναλωτών και το δημόσιο τομέα, βράβευσε τα τέσσερα καλύτερα εργαστήρια, από τα οποία πρώτο αναδείχθηκε το Supply Chain Laboratory στο οποίο συμμετείχε και το CSR HELLAS. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εργαστηρίου ήταν ο σχεδιασμός μιας διαδικτυακής πύλης για την “Υπεύθυνη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας”, που καθοδηγεί τις επιχειρήσεις ως προς τους τρόπους παρακίνησης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία