2007 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 

Το Μάιο του 2007 διοργανώσαμε στην Αθήνα μεγάλο συνέδριο με τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν ’07 – Αξίες & Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας”, υπό την αιγίδα του CSR Europe, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στόχος του συνεδρίου ήταν η εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων (ΜμΕ), με την έννοια της ΕΚΕ, μέσω παρουσιάσεων για τις τελευταίες εξελίξεις της και τις αναδυόμενες προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης. Το κοινό, στο οποίο απευθυνθήκαμε, ήταν στελέχη μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, στελέχη και εκπρόσωποι επιχειρηματικών οργανώσεων, ιδιοκτήτες ΜMΕ, πανεπιστημιακοί, σύνδεσμοι νέων επιχειρηματιών, στελέχη δημόσιας διοίκησης και δημόσιων οργανισμών, φοιτητές καθώς και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι 400 συμμετέχοντες παρακολούθησαν ομιλίες 22 στελεχών ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων, με ευρεία γνώση σχετικά με τις διεθνείς και τοπικές διαστάσεις της ΕΚΕ. Οι ομιλητές είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν, με γλαφυρό τρόπο, τη σχέση της ΕΚΕ με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις ΜMΕ.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διοργανώσαμε τέσσερα εργαστήρια με εστίαση πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την ΕΚΕ σε συνάρτηση με

α) την εκπαίδευση

β) την ισότητα των δύο φύλων

γ) το περιβάλλον

δ) τις ΜMΕ.

Στα εργαστήρια αυτά, δώσαμε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ακούσουν ειδικούς εμπειρογνώμονες και να λάβουν ενεργό ρόλο στον επακόλουθο διάλογο.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Αυτό που έκανε την εκδήλωση πρωτότυπη ήταν η εκθεσιακή της διάσταση, καθώς σε ειδικό χώρο, εταιρείες-μέλη μας και ΜμΕ, μέλη του ΕΒΕΑ, παρουσίασαν συγκεκριμένες δράσεις που εφάρμοζαν τότε στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, και συγκεκριμένα στα θεματικά πεδία Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Περιβάλλον και Κοινωνία.

Η έκθεση ήταν διαμορφωμένη  σαν μία αγορά, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν για πρακτικές που εφαρμόζονται και στο τέλος να “αντιγράψουν” κάποιες από αυτές, που ταίριαζαν καλύτερα στο δικό τους επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μετά την έκθεση ακολούθησε γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Την εκδήλωση έκλεισε ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων, προς τον οποίο ο Πρόεδρος του Δικτύου προσέφερε μια μικρή ελιά, ως συμβολική κίνηση της δωρεάς προς τον Δήμο όλων των φυτών που διακοσμούσαν την έκθεση.

 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2007

Ο κατάλογος της έκθεσης καλών πρακτικών που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Κοινωνικώς Επιχειρείν ’07 – Αξίες και Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση του πλούτου και του εύρους των πρακτικών που προβλήθηκαν κατά την διάρκειά του.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία