2008 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τον Ιούνιο του 2008 διοργανώσαμε, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), το πρώτο συνέδριο για την ΕΚΕ στην περιφέρεια και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν ’08 – Αξίες και Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας”.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρακίνηση και ενθάρρυνση, όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που λειτουργούν στη Βόρεια Ελλάδα, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να υπερβούν τις ελάχιστες νομικές υποχρεώσεις τους με σκοπό να ενεργοποιηθούν αποτελεσματικότερα υπέρ της κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο συνέδριο παρευρέθηκαν περισσότερα από 150 άτομα, που άκουσαν με ενδιαφέρον τις ομιλίες κυβερνητικών και επιχειρηματικών παραγόντων.

Παράλληλα με το συνέδριο, δημιουργήσαμε στην πλατεία Αριστοτέλους – που παραχωρήθηκε ειδικά από το Δήμο Θεσσαλονίκης – μια ανοιχτή στο ευρύ κοινό έκθεση καλών πρακτικών ΕΚΕ, που εφάρμοζαν εταιρείες-μέλη μας. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότερα από 1500 άτομα.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία