2010 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την ίδρυσή μας,  οργανώσαμε τον Οκτώβριο του 2010 στο CSR HELLAS, συνέδριο με τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν – Θεσσαλονίκη 2010 – Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, υπό την αιγίδα του ΣΒΒΕ, του ΕΒΕΘ και του τμήματος Μακεδονίας της ΕΕΔΕ.

Στόχος μας μέσω του συνεδρίου ήταν η κατανόηση εκ μέρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της έννοιας της ΕΚΕ και ο καταλυτικός ρόλος που οι ίδιες μπορούν να παίξουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία για παρουσιάσεις πραγματικών επιχειρηματικών δράσεων και εμπειριών από τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη μορφή ανοικτού διαλόγου με το ακροατήριο. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότερα από 150 στελέχη επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μικρομεσαίων, πανεπιστημιακοί, μέλη συνδέσμων νέων επιχειρηματιών, στελέχη δημόσιας διοίκησης και δημόσιων οργανισμών, κ.α.

Η εκδήλωση είχε τρεις ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα, οι ομιλίες στράφηκαν γύρω από την Ευρωπαϊκή προοπτική της ΕΚΕ, τις δυνατότητες χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από το ΕΣΠΑ για ενίσχυση της ένταξης της ΕΚΕ στη καθημερινή τους λειτουργία, στη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στο ρόλο των συλλογικών επιχειρηματικών φορέων εκπροσώπησης όπως ο ΣΒΒΕ ως προς την αντιμετώπιση του θέματος της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο του σχεδίου Europe 2020 στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος.

Η δεύτερη ενότητα αφιερώθηκε στην παρουσίαση των πρωτοβουλιών και εργαλείων του ΟΗΕ για υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Οικουμενικού Συμφώνου και των 10 Αρχών του, καθώς και παρουσίαση των εργαλείων που έχει δημιουργήσει το ίδιο το CSR HELLAS για υποστήριξη των ΜΜΕ. Επίσης, έγινε παρουσίαση του τρόπου υπεύθυνης συνεργασίας πελατών-προμηθευτών και παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την υπεύθυνη κατανάλωση.

Στην τρίτη ενότητα επιχειρήσεις παρουσίασαν τη φιλοσοφία και τις δράσεις ΕΚΕ που εφαρμόζουν, ενώ αναφέρθηκαν παράλληλα στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή τους, όπως επίσης και στα οφέλη που έχουν αποκομίσει.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία