2011 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 10 ετών από την ίδρυση του CSR HELLAS, τον Φεβρουάριο 2011, διοργανώσαμε στην Αθήνα συνέδριο με τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011: Υπευθυνότητα-Συνεργασία- Προοπτική”, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να προβάλουμε, ως CSR HELLAS, την ανάγκη σύμπραξης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις οικονομικές συγκυρίες αλλά και για την ανάδειξη προοπτικής για το μέλλον.

Στο πλαίσιο των ομιλιών του συνεδρίου τονίστηκε η ανάγκη για ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) αφενός στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών και αφετέρου στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης της οικονομίας, ως καθοριστική παράμετρος, τόσο για τη μεταβατική περίοδο της οικονομικής κρίσης, που διένυε τότε η χώρα, όσο και για το μέλλον και ιδιαίτερα για την επίτευξη των στόχων, που είχαν ήδη τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2020.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότερα από 150 άτομα, που, στην πλειοψηφία τους, ήταν στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματικών οργανώσεων, που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πανεπιστημιακοί, στελέχη δημόσιας διοίκησης και δημόσιων οργανισμών, φοιτητές, κ.α.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία