2013-2015 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

Το πρόγραμμα “Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, την οποία υλοποίησε σε συνεργασία με το CSR HELLAS,  με στόχο τη  θέσπιση Κοινωνικού Πόρου ο οποίος να διατίθεται για δράσεις που στοχεύουν στον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. Κατά τη χρονική περίοδο 2013-2014, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δράση του προγράμματος, καλώντας φορείς του Ν. Λάρισας που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο “Άνθρωπος” να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Υποβλήθηκαν: 8 προτάσεις / σχέδια δράσης

5 από την Πανεπιστημιακή κοινότητα

1 από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμος Λαρισαίων)

1 από το χώρο των ΜΚΟ

1 από την επιχειρηματική κοινότητα

Νικήτριες Προτάσεις

  • “Απομόνωση, Χαρακτηρισμός και Διαφοροποίηση Αρχέγονων κυττάρων” – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής
  • “Εξοπλισμός πολυιατρείου του κέντρου πολλαπλών χρήσεων Αγ. Κωνσταντίνου” – Δήμος Λαρισαίων

Επιτροπή Αξιολόγησης

Εκ μέρους του Δικτύου CSR HELLAS

  • Κοβλακά Στέλλα: πρ. Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Global Compact Network Hellas
  • Κουμάντου Ρένα: πρ. Πρόεδρος ΕΔΕΚΕ
  • Παπαδόπουλος Δημήτρης: πρ. Διευθυντής ΕΔΕΚΕ

Εκ μέρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

  • Δημοβέλης Γιώργος: αναπληρωτής Γραμματέας του ΔΣ
  • Λάππας Αναστάσιος: Πρόεδρος ΔΣ

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία