2013-2018 – ΚΑΡΠΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Μεταξύ 2013 και 2018, στο CSR HELLAS συνεργαστήκαμε  με την εταιρεία μέλος μας McCain Hellas, στο πλαίσιο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της μητρικής εταιρείας McCain, για την πιλοτική εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Θέλοντας να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, συντονίσαμε αρχικά, το 2013, τη διαδικασία διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέσα από μια διαδικασία ανοιχτού διαλόγου με τους συμμετόχους της εταιρείας, υπό τον συντονισμό του CSR HELLAS, προέκυψε μια καινοτόμος πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο την υποστήριξη Ελλήνων καλλιεργητών, που ζούσαν κάτω από τα όρια της φτώχειας, ώστε να μπορέσουν, σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, να μείνουν στον τόπο τους, να στηρίξουν τις οικογένειές τους, την τοπική κοινωνία όπου ζουν αλλά και τη χώρα ευρύτερα.

Ο “Καρπός Φροντίδας” είναι το αποτέλεσμα μίας συλλογικής πρωτοβουλίας κοινωνικής αλληλεγγύης, στην οποία ενεργό ρόλο είχε και το CSR HELLAS, που γεννήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη ενίσχυσης των Ελλήνων παραγωγών και στην προσδοκία των Ελλήνων καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας με προδιαγραφές παραγωγής, που σέβονται το περιβάλλον.

Ο “Καρπός Φροντίδας” ήταν ένα πρωτοπόρο προϊόν καθώς αποτέλεσε το πρώτο Κοινωνικό Προϊόν στην κατηγορία των φρέσκων λαχανικών στη χώρα μας, ακριβώς εξαιτίας των ιδιαίτερων προδιαγραφών και κριτηρίων που καθόρισαν την παραγωγή του, ήδη από το σημείο επιλογής της καλλιέργειάς του έως τον τρόπο που αυτό το προϊόν έφτανε στον τελικό καταναλωτή.

Στο CSR HELLAS συνεργαστήκαμε με την McCain Hellas για χρονικό διάστημα 5 χρόνων για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, επιδιώκοντας να:

  • Αποδείξουμε στην πράξη και με απτά αποτελέσματα ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένας διαφορετικός τρόπος δημιουργίας αξίας για όλους αλλά και μία ευκαιρία για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων, δίνοντας βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις.
  • Παρέχουμε τις σωστές κατευθύνσεις και ασφαλείς οδηγίες ώστε το κοινωνικό αποτέλεσμα να είναι πολλαπλάσιο αλλά και με διάρκεια.
  • Διαδώσουμε ευρύτερα το νέο επιχειρησιακό πρότυπο που στηρίζει την παραγωγή του Καρπού Φροντίδας, με στόχο την αύξηση μελλοντικών προσπαθειών στον τομέα αυτό.
  • Ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον Έλληνα καταναλωτή σχετικά με την πιθανή επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν αλλαγές στις δικές του/της καταναλωτικές συνήθειες πάνω στην εδραίωση μίας νέας αντίληψης στην παραγωγή και την κατανάλωση στη χώρα μας.

Το κοινωνικό μοντέλο που αναπτύξαμε και στην συνέχεια εφαρμόσαμε δημιουργεί:

  • Κοινωνική αξία μέσω νέων ευκαιριών για μικρούς παραγωγούς
  • Επιχειρηματική αξία μέσω ενός νέου καινοτόμου προϊόντος
  • Προϋποθέσεις βιωσιμότητας ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές και ενδεχομένως σε άλλα προϊόντα και σε άλλους κλάδους

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία