2013 – Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ στην Ελλάδα

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για την διαμόρφωση και ενίσχυση της εξέλιξης της ΕΚΕ στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των αρχών της ΕΚΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το 2013 τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σκοπός των Ευρωπαϊκών Βραβείων

Η ανάδειξη και προβολή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των καλύτερων καινοτόμων επιχειρηματικών προγραμμάτων ΕΚΕ, που σε συνεργασία με τουλάχιστον έναν μη επιχειρηματικό φορέα συνέβαλαν στη δημιουργία θετικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την επιχείρηση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία για ανταλλαγή και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

Ένας Πανευρωπαϊκός Θεσμός

Tο έργο ανατέθηκε στο CSR Europe το οποίο ανέλαβε ρόλο συντονιστή των εθνικών του εταίρων με στόχο την πανευρωπαϊκή υλοποίηση του θεσμού. Κάθε ένας από αυτούς τους εθνικούς εταίρους ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την ΕΚΕ στη χώρα του, συνεργάστηκε με επιχειρηματικά δίκτυα, μη κυβερνητικές οργανώσεις με ακαδημαϊκούς και κυβερνητικούς φορείς στο πλαίσιο της υλοποίησης του θεσμού σε εθνικό επίπεδο.

Η Υλοποίηση στην Ελλάδα

Εμείς στο CSR HELLAS αναλάβαμε το συντονισμό της υλοποίησης ενώ η όλη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών βραβείων συνάδει με την σύγχρονη αντίληψη για την ΕΚΕ όπως διατυπώθηκε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ παράλληλα αποτέλεσε όχημα προετοιμασίας εφαρμογής εθνικών στρατηγικών ΕΚΕ από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Βραβεία

Τα Βραβεία ανήκαν σε δύο κατηγορίες, μία για συνεργασίες που αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μία για συνεργασίες που αφορούν σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να υποβάλουν πρακτικές ΕΚΕ, οι οποίες πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Πολυμερείς συνεργασίες μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων και μη επιχειρηματικών οργανισμών σε εθνικό επίπεδο
  2. Έμφαση στην καινοτομία με σκοπό την επιτάχυνση της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα βιωσιμότητας.
  3. Ανάδειξη θετικών αποτελεσμάτων της συνεργασίας, τόσο στην κοινωνία όσο και στην ίδια την επιχείρηση.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία