2014 – ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Τον Δεκέμβριο του 2014, στο CSR HELLAS σε συνεργασία με το Global Compact Network Hellas, διοργανώσαμε εκδήλωση με τίτλο “Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση Διαφθοράς”, στο πλαίσιο του εορτασμού της 10ης επετείου από την υιοθέτηση της 10ης αρχής του UN Global Compact κατά της διαφθοράς. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, με συν-διοργανωτές το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο και τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και παρακίνηση για κοινή δράση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την 10η Αρχή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 150 στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, μέλη πανεπιστημιακών φορέων,  καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών, οι οποίοι/ες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς από εμπειρογνώμονες επί του θέματος.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης της ΜΚΟ Praksis για την Εμπορία Ανθρώπων (Human Trafficking), ενώ στην συνέχεια παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η πρωτοβουλία επιχειρηματικής σύμπραξης «Call to Action for Anti-Corruption» στην οποία ο ΟΗΕ  παροτρύνει τις επιχειρήσεις να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους για ανάληψη συντονισμένης δράσης με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος του CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και του Global Compact Network Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ), Μαρία Αλεξίου, απηύθυνε έκκληση προς τους συμμετέχοντες αντιπροσώπους επιχειρήσεων «να ενώσουν την φωνή τους και την δύναμή τους»,  επισημαίνοντας την ανάγκη αναγνώρισης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων ως μία νέα μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία