2017-2019 – GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration)

Η πρωτοβουλία GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) αποτέλεσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, που εκπονήσαμε και υλοποιήσαμε στο CSR HELLAS,  αξιοποιώντας την εμπειρία από τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact4Youth – EP4Y), την οποία υλοποιήσαμε κατά τη διετία 2015-2017 ως εθνικός εταίρος του CSR Europe στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μαθητεία (Eu talent).

Στο CSR HELLAS, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα GEFYRA αποσκοπώντας σε:

 • δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση», με απώτερο στόχο τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης, σε 3 άξονες:
 1. μαθητεία (apprenticeship)
 2. πρακτική άσκηση (internship)
 3. επαγγελματική κατάρτιση (traineeship)
 • μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων,
 • ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.

Οι στόχοι μας, μέσω του προγράμματος, ήταν:

 • η δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους παραπάνω 3 άξονες,
 • η ανάπτυξη 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ),
 • η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη α) της διασύνδεσης των προσφερόμενων θέσεων από πλευράς επιχειρήσεων με την αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς νέων και β) της ανάπτυξης των συνεργειών μεταξύ επιχειρηματικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/σχολών/τμημάτων,
 • η πραγματοποίηση 8 εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα για ενημέρωση και διάδοση του σχεδίου δράσης του προγράμματος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και κλαδικών φορέων, φοιτητές/μαθητές, κ.α.), με εναρκτήρια την εκδήλωση παρουσίασής του στις 13/11/2017 στην Αθήνα και στη συνέχεια σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Βόλο, Ξάνθη, και εκδήλωση απολογισμού του προγράμματος στην Αθήνα.
 • η σύνταξη οδηγού βέλτιστων πρακτικών οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και αργότερα παρουσιάστηκαν στην απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος.
 • η αποτύπωση χάσματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες δεξιότητες με έρευνα πεδίου σε φοιτητές και αποφοίτους καθώς και σε επιμελητήρια

Η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος είχε ως προϋπόθεση την ενεργό συμμετοχή και συμβολή των επιχειρήσεων μέσω ανάληψης δέσμευσης για:

 • παροχή αριθμού αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους 3 άξονες (μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση), με την ενσωμάτωση των ποιοτικών κριτηρίων που είχανκοινά συμφωνηθεί κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • δημιουργία πλαισίου συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 • συμβολή στην υλοποίηση των δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του προγράμματος
 • προαιρετικά, συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με δέσμευση για κάλυψη του κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε ΜμΕ της εφοδιαστικής τους αλυσίδας

Τα οφέλη τα οποία έλαβαν οι υποστηρικτές (initiators) από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν τα εξής:

 1. συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος δεξιοτήτων,
 2. προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό,
 3. ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και υπεύθυνου εργοδότη,
 4. βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτικής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης,
 5. ενδυνάμωση των σχέσεων με τις ΜμΕ της εφοδιαστικής τους αλυσίδας (πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ»),
 6. υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με την ακαδημαϊκή κοινότητα,
 7. προβολή της εταιρείας σε εκδηλώσεις και παραγωγές του προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βρείτε παρακάτω το σχέδιο δράσης που ακολουθήσαμε καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με την πρωτοβουλία GEFYRA, το οποίο ήταν διαθέσιμο κατά την διάρκεια της δράσης.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία