2020 – Εξειδικευμένη ιστοσελίδα COVID-19 για μέλη CSR HELLAS

Η παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας, που προκάλεσε ο ιός COVID-19, δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και εταιρικής βιωσιμότητας.

Για τον λόγο αυτό, το 2020, αμέσως μετά την εκδήλωση της πανδημίας, το CSR HELLAS, θεσμικός εκφραστής της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στα παραπάνω θέματα δημιούργησε εξειδικευμένη ιστοσελίδα με σκοπό:

  • την ανάδειξη ενεργειών των μελών του, για τη συμβολή και συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που δεν έχουν προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία,
  • την παρουσίαση δράσεων διεθνών οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στα πιο πάνω αναφερόμενα θέματα.

Τελικώς, μέσω της ιστοσελίδας αναδείχτηκαν οι καλές πρακτικές 60 μελών του CSR HELLAS καθώς και οι πρωτοβουλίες 17 συνεργαζόμενων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.