2020 – European SDG Summit

Το 2020 συμμετείχαμε για άλλη μία χρονιά στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που διοργάνωσε το CSR Europe από κοινού με τους Εθνικούς του Εταίρους, την εβδομάδα 26-30 Οκτωβρίου 2020. Το μεγάλο αυτό συνέδριο, που έχει αναδειχτεί σε θεσμό ορόσημο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υλοποιήθηκε με επιτυχία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με τίτλο “Impactful Partnerships to Build Back Better”.

Η κρίση του Covid-19, μια πραγματικά ανθρώπινη τραγωδία και έντονα αγχωτική δοκιμασία για όλους μας, δημιούργησε νέες και πρωτόγνωρες καταστάσεις σε παγκόσμια κλίμακα, από κλείσιμο των συνόρων και ενίσχυση του προστατευτισμού, μέχρι κατάρρευση των αλυσίδων εφοδιασμού. Ο κόσμος ευρύτερα φάνηκε να γίνεται ένα πιο απομονωμένο μέρος μέσα σε μια νύχτα.

Η αντιμετώπιση της κρίσης, όμως, κάλεσε, και συνεχίζει να καλεί, για αύξηση της συνεργασίας μεταξύ τομέων και κλάδων σε ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι για απομόνωση. Με τόσα πολλά να βασίζονται στις συνέργειες, έχουμε όλοι καθήκον να συνεργαστούμε για την υιοθέτηση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης στην ανάπτυξη.

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 αποτέλεσε ευκαιρία για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες που ενδιαφέρονταν να αναπτύξουν μία νέα προσέγγιση λειτουργίας, βασισμένη στην ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους στο μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης.

Με βάση την πρόσκληση για δράση CEOs Call to Action του 2019, ηγέτες επιχειρήσεων, κλαδικές ενώσεις, ομοσπονδίες και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο κλήθηκαν, στο πλαίσιο της Διάσκεψης, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Επιχειρηματική Βιωσιμότητα, ικανό να γεφυρώσει τα οικονομικά μοντέλα της ΕΕ, τόσο διασυνοριακά όσο και στις αλυσίδες αξίας, προκειμένου να προωθηθεί ο απαιτούμενος μετασχηματισμός για επίτευξη των στόχων που καθορίζονται από τη Συμφωνία του Παρισιού και την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ που περιλαμβάνει τους  Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκό Διάσκεψη για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης συγκέντρωσε 5000+ Ευρωπαίους και παγκόσμιους ιθύνοντες της Αλλαγής σε 55 εικονικές συνεδρίες για την ανάπτυξη συνεργειών προσανατολισμένων στην ανάληψη δράσης με στόχο την:

  • Αύξηση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.
  • Επανεκκίνηση των κοινωνιών και των οικονομιών μας.
  • Επιτάχυνση της εφαρμογής των στόχων αειφόρου ανάπτυξης έως το 2030.

Επίκεντρο της εκδήλωσης αποτέλεσε η εκκίνηση της εκστρατείας για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Επιχειρηματική Βιωσιμότητα σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διευθύνοντες συμβούλους και ηγέτες της βιομηχανίας.

Προσέγγιση Υλοποίησης 

H φετινή διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελούμενη από 55 Webinars από 26 εώς 30 Οκτωβρίου, ήταν κατανεμημένη σε τρείς βασικές κατηγορίες:

  • 5 Webinars ολομέλειας (High-Level Plenaries),ένα ανά ημέρα @ 12-1:30μ.μ. (Ώρα Ελλάδος)
  • 25 παράλληλα Ευρωπαϊκά webinars (European SDG Roundtables) @ 4:30-6:00μ.μ. (Ώρα Ελλάδος)
  • 25 παράλληλα Διακρατικά webinars (Cross-National SDG Roundtables) @ 2:30-3:30μ.μ. (Ώρα Ελλάδος)

Πρόγραμμα Webinars Ολομέλειας (Plenary Sessions)

 12-1:30μ.μ. (Ώρα Ελλάδος), 26-30 Οκτωβρίου

26/10/2020: The European Pact for Sustainable IndustryBuilding Back Better Together

27/10/2020: Sustainable Finance for Business TransformationShifting from a Volume to a Value Driven Economy

28/10/2020: Circular EconomyConnecting the dots between the Green Deal and the Industrial Strategy

29/10/2020: The Future of Due Diligence LawCoupling environmental protection with Human Rights

30/10/2020: The Future of Work is NowThe imperative of pursuing a Just Transition

 

Ευρωπαϊκά & Διακρατικά Webinars (European & Cross-National SDG Roundtables), τα οποία διοργάνωσε το CSR HELLAS

26/10/2020: Education for Sustainable DevelopmentΕκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη @ 2:30-3:30μ.μ. Ώρα Ελλάδος

27/10/2020: Transforming Supply Chains into Value Chains: Μετασχηματισμός εφοδιαστικών αλυσίδων σε αλυσίδες αξίας @ 2:30-3:30μ.μ. Ώρα Ελλάδος

29/10/2020: Business & Gender Equality: Επιχειρήσεις και Ισότητα των Φύλων@ 4:30-6:00μ.μ. Ώρα Ελλάδος

30/10/2020: Responsible Management of Single-Use Plastics in coastal areas: Υπεύθυνη διαχείριση των πλαστικών μίας-χρήσης στις παράκτιες περιοχές @ 2:30-3:30μ.μ. Ώρα Ελλάδος

Οφέλη που εισέπραξαν οι συμμετέχοντες:

  • Διάλογος για ανεύρεση λύσεων μεταξύ επιχειρηματικών ηγετών, ομοσπονδιών βιομηχανιών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής της ΕΕ
  • Ομιλητές υψηλού επιπέδου από μεγάλη ποικιλία τομέων και βιομηχανιών.
  • Αξιοποίηση των καλύτερων ψηφιακών τεχνολογιών για εξαιρετικά διαδραστικές συζητήσεις και ποιοτική δικτύωση.

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία