2021-2022 – Έρευνα “Ισότητα & Ίσες Ευκαιρίες στο χώρο εργασίας με τη διάσταση του Φύλου”

Το CSR HELLAS, έχοντας θέσει για άλλη μία χρονιά τον ΣΒΑ #5 (Ισότητα των Φύλων) ως στρατηγικό στόχο, δημιούργησε το 2021 ειδική Ομάδα Έργου με επίκεντρο τα θέματα συμπερίληψης και έμφυλης ισότητας στον εργασιακό χώρο.

Η Ομάδα Έργου αποτελείται από εκπροσώπους του CSR HELLAS  σε συνεργασία με ομάδα εμπειρογνωμόνων από τον χώρο του HR και την ακαδημαϊκή κοινότητα και συγκεκριμένα τους:

  • Νικόλας Αγγελόπουλος, μέλος ΔΣ CSR HELLAS και Sustainability Specialist της INTERAMERICAN
  • Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ CSR HELLAS
  • Δημήτρης Κουφόπουλος, ιδρυτής του Hellenic Observatory of Corporate Governance (HOCG) και καθηγητής στο University of London
  • Μάρθα Μυλωνά, Επίτιμη Πρόεδρος του ΣΔΑΔΕ

Η Ομάδα αυτή υλοποίησε έρευνα με σκοπό τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας στα θέματα συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών στις αρχές και τις πρακτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων στο τέλος του 2021, εστιάζοντας συγκεκριμένα στη διάσταση του φύλου.