2021 – 6ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”

Η πρωτοβουλία  του CSR HELLAS για τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές υλοποιήθηκε με τη διοργάνωση του 6ου κύκλου του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», με θέμα «Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.»

Το 2021, η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κάθε μέλος των τριών νικητριών ομάδων του φετινού διαγωνισμού έλαβε ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής από την εταιρία-μέλος AEGEAN AIRLINES με ανοιχτό προορισμό.

Επιπλέον, οι νέοι και νέες που διακρίθηκαν είχαν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δυνατότητες ένταξής στο χώρο εργασίας μέσω απασχόλησης σε εταιρία-χορηγό του διαγωνισμού ή το CSR HELLAS σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης με διάρκεια τουλάχιστον ενός μήνα.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως του εάν διακρίθηκαν στις νικήτριες ομάδες ή όχι, είχαν την ευκαιρία, για πρώτη χρονιά φέτος, να συμμετέχουν σε μία συνάντηση ανατροφοδότησης των αξιολογήσεων του 6ου κύκλου (Live feedback session), όπου Επιτροπή Αποτίμησης αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς αξιολογητές παρουσίασε γενικά συμπεράσματα του διαγωνισμού με τα δυνατά σημεία των εργασιών που διακρίθηκαν καθώς και τα σημεία προς βελτίωση.

Η διασφάλιση της βιώσιμης και υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών είναι βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη κάθε κοινωνίας, όπως διαπιστώνεται από όλες τις σχετικές μελέτες και έρευνες και όπως ορίζεται στην εθελοντική συνθήκη του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 2030.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ:

  • Η υποβάθμιση του εδάφους και η μείωση της γονιμότητάς του λόγω της υπερεντατικής καλλιέργειας, η μη βιώσιμη χρήση του νερού, η υπεραλίευση και η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μειώνουν την ικανότητα των φυσικών πόρων να μας προμηθεύσουν με τρόφιμα.
  • Κάθε χρόνο, περίπου το 1/3 του παραγόμενου φαγητού καταλήγει να σαπίζει στους κάδους απορριμμάτων των καταναλωτών και των λιανεμπόρων ή να καταστρέφεται λόγω των κακών πρακτικών μεταφοράς ή συγκομιδής.
  • Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται και άλλο ένα λιμοκτονεί. Παράλληλα, δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
  • Περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό ακόμα και σήμερα.
  • Τα νοικοκυριά καταναλώνουν το 29% της παγκόσμιας ενέργειας και είναι συνεπώς υπεύθυνα για το 21 % των εκπομπών αερίων του άνθρακα.

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν την τρέχουσα μη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Τα εν λόγω μη βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής έχουν ολέθρια αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία. Η αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας που έχουν οδηγήσει σε αυτά τα δεδομένα συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση όλων – πολιτών, καταναλωτών, επιχειρήσεων, εργαζομένων, και κυρίως των νέων ανθρώπων – που καλούνται να συμβάλουν στην επίτευξη των κοινών παγκόσμιων στόχων έως το 2030. Η εκπαίδευση αυτή αφορά αφενός τη σημασία των 17 Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αφετέρου την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την επίτευξη αυτών των Στόχων.

Βάσει των παραπάνω, ο 6ος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», πρωτοβουλία του CSR HELLAS για τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές, εστίασε στον Στόχο 12 (Διασφάλιση βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής) και στον Στόχο 4 (Διασφαλίζουμε την χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση για τη σημασία των ΣΒΑ 2030).

Συγκεκριμένα το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν:  

«Η Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς καταναλωτών, εργαζομένων και στελεχών.

Οι εργασίες των φοιτητικών ομάδων μπορούσαν να επικεντρωθούν σε ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Πως μπορούμε να αλλάξουμε την καταναλωτική αντίληψη από εκείνη της μαζικής παραγωγής και κατανάλωσης και συνεπώς σπατάλης σε μία αντίληψη με επίκεντρο την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα; Ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης για τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης στους καταναλωτές, με στόχο τη συνεχή μείωση της σπατάλης τροφίμων και άρα φυσικών πόρων; Πως, με τη σειρά της, η αλλαγή αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη υπευθυνότητα και στο επίπεδο των επιχειρήσεων;
  1. Πως μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών ώστε να μεταβούμε σε μία κυκλική οικονομία με στόχο τη μείωση της σπατάλης και τη μετατροπή «σκουπιδιών» σε επαναχρησιμοποιήσιμες πρώτες ύλες; Ποια είναι η σημασία αυτής της συνεργασίας;
  1. Πως η διαφάνεια και η εθελοντική δημοσιοποίηση πληροφοριών από τη πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη υπεύθυνης συμπεριφοράς στους καταναλωτές και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την επίτευξη των ΣΒΑ 2030;
  1. Πώς η εμπειρία της τρέχουσας πανδημίας αναδεικνύει την έλλειψη επαρκούς υπευθυνότητας σε επίπεδο καταναλωτών και επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε για την ενίσχυση της υπεύθυνης και βιώσιμης κουλτούρας και συμπεριφοράς;

Όπως κάθε χρόνο, το θέμα του διαγωνισμού βασίστηκε στο πλαίσιο που θέτουν οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), οι οποίοι θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

*Στοιχεία για τις επιδόσεις της Ελλάδας για την επίτευξη των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης θα βρείτε στην Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΔΩ.

Όπως κάθε χρόνο, ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε ομάδες φοιτητών/-τριών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούμενες από 3 ή 4 μέλη, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων από όλα τα Ελληνικά πανεπιστήμια. Βασική προϋπόθεση συμμετοχής ήταν οι φοιτητές/-τριες να βρίσκονταν στο δεύτερο έτος των σπουδών τους και άνω.

Στις 12 Μαΐου 2021 το CSR HELLAS υλοποίησε διαδικτυακή εκδήλωση ανοιχτή σε όλους και όλες τους ενδιαφερόμενους/-ες φοιτητές/-τριες, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπους πανεπιστημίων, αφιερωμένη στο  Στόχο #12 και τη σημασία του για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης ΕΔΩ.

Μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία