2020 – 5ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”

Το 2020 διοργανώσαμε τον 5ο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ “Νίκος Αναλυτής”, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία μας, ως CSR HELLAS, να διασυνδέσουμε την επιχειρηματική κοινότητα με την ακαδημαϊκή αλλά και με τους φοιτητές. Θέμα του διαγωνισμού, την χρονιά αυτή, ήταν το ζήτημα των ανισοτήτων που καταγράφονται μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο.

Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στον 5ο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, που  θεσπίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και  αποτελούν παγκόσμια δέσμευση των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων,

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Ο συγκεκριμένος 5ος Στόχος στοχεύει στην επίτευξη της ισότητας των φύλων και στην ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών.

greeklogo_wide-450x165

Σύμφωνα με στοιχεία του 2019, η χώρα μας κατείχε την τελευταία θέση μεταξύ των 28 Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα Ισότητας Φύλου  https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/EL και η όποια πρόοδος είχε σημειωθεί τα τελευταία 15 έτη, ήταν κάτω από τον μέσο όρο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-greece.

Σε μεγάλο βαθμό, η χαμηλή επίδοση της χώρας μας οφείλεται στα ισχυρά κοινωνικά στερεότυπα καθώς και στις ανισότητες που επικρατούν στον εργασιακό τομέα, όπως χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια και σε θέσεις ευθύνης των επιχειρήσεων, στο χάσμα της μισθολογικής αμοιβής και στις ανεπαρκείς υποδομές για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.

Στόχος μας μέσω του διαγωνισμού είναι  η ευρύτερη ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των νέων για την ισότητα των φύλων, μέσω μιας διαδικασίας συνεργασίας, έρευνας, μελέτης και ανταλλαγής απόψεων, και τελικά η ανάδειξη των διαφορετικών οπτικών γωνιών των νέων σχετικά με το θέμα αυτό.

Tο Θέμα Του Διαγωνισμού ήταν:

Η εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, που καταγράφεται ακόμα στον χώρο εργασίας, παραμένει ζητούμενο για τη χώρα μας.

  • Σε τι κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτή η ανισότητα;
  • Ποιος είναι ή θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του φαινομένου;
  • Ποια άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να συμβάλουν και πώς;
  • Πώς πετυχημένα μοντέλα του εξωτερικού θα μπορούσαν να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση;
  • Τι προτείνετε ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και πώς;

Βρείτε παρακάτω τα στοιχεία που διαθέσαμε στους ενδιαφερόμενους φοιτητές για καθοδήγηση στην διαδικασία συγγραφής των εργασιών.

Κριτήρια Αξιολόγησης της Εργασίας

Οδηγός Συγγραφής Εργασίας

Τemplate εργασίας

Όροι Συμμετοχής

Μέλη που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία