Διαβούλευση με ενδιαφερόμενα μέρη

Η  εμπειρογνωμοσύνη και βαθιά γνώση των θεμάτων, παράλληλα προς την πολυετή εμπειρία και τον ανεξάρτητο ρόλο μας, δίνει τη δυνατότητα να αποτελέσουμε τον κατάλληλο ειδικό συνεργάτη στην οργάνωση και συντονισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε στενή συνεργασία με την ενδιαφερόμενη επιχείρηση-μέλος.

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή ουσιαστικής ανατροφοδότησης και χρήσιμων σχολίων και ιδεών σχετικά με τη στρατηγική ΕΚΕ και ΥΕ της επιχείρησης-μέλους. Η διαδικασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • εντοπισμό των ενδιαφερόμενων μερών,
  • ενέργειες επικοινωνίας, προετοιμασίας και συντονισμού,
  • διοργάνωση ολοήμερης συνάντησης εργασίας
  • ανάπτυξη απολογιστικής έκθεσης συμπεριλαμβανομένων προτάσεων βελτίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@csrhellas.org.

Μέλη που έχουν λάβει την τεχνογνωσία από το CSR HELLAS

Άλλες οντότητες που έχουν λάβει την τεχνογνωσία από το CSR HELLAS