Εκπαίδευση: Προμηθευτική αλυσίδα & ΕΚΕ

Η υπεύθυνη διαχείριση της προμηθευτικής αλυσίδας αποτελεί πλέον βασικό συστατικό της βιωσιμότητας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το CSR HELLAS παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διάχυση των εταιρικών αξιών τους στην προμηθευτική τους αλυσίδα. Η κατανόηση βασικών εννοιών και αρχών εταιρικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας από τους προμηθευτές επιτυγχάνεται μέσω της εκπαίδευσης των αρμόδιων στελεχών των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας με δυνατότητα παραμετροποίησης του εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε να συνάδει με τις εκάστοτε ανάγκες και τους ειδικότερους στόχους που τίθενται σε συνεργασία με την επιχείρηση-πελάτη.

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς αφενός οι προμηθευτές αποκτούν  βασικές γνώσεις και εργαλεία ώστε να βελτιώσουν την ανταπόκρισή τους στα ζητούμενα και τις απαιτήσεις των εταιρικών-πελατών τους, αφετέρου η εταιρεία-πελάτης δημιουργεί ένα δίκτυο υπευθύνων προμηθευτών και ελαχιστοποιεί τους επιχειρηματικούς της κινδύνους ενώ, παράλληλα, συμβάλλει μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που περιγράφονται στους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμής Ανάπτυξης (SDGs).

Ενδιαφέρεστε για  την κατάρτιση και των δικών σας προμηθευτών;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του e-mail: info@csrhellas.org

Μέλη που έχουν λάβει την τεχνογνωσία από το CSR HELLAS