ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 

Στο CSR HELLAS θεωρούμε ύψιστης σημασίας την  10η αρχή του Global Compact κατά της διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό, είμαστε σε συνεχή και πολυετή συνεργασία με το Γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων που υποστηρίζουν τη διάδοση και εφαρμογή της Αρχής αυτής.  Ο  κ. Δημήτρης Βλάσης, επικεφαλής του προγράμματος κατά της διαφθοράς του Γραφείου του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα,  έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σχετικά με το θέμα της καταπολέμησης της διαφθοράς σε τρία συνέδρια του CSR HELLAS, που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη (2011 και 2014) και στην Αθήνα (2015).

Από τη συνεργασία ανάμεσα στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και το Γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς, το οποίο στο CSR HELLAS, το 2014, αναλάβαμε να μεταφράσουμε και να προσαρμόσουμε στα Ελληνικά.

Το εργαλείο αποτελείται από έξι διαδραστικά εκπαιδευτικά επεισόδια, που αποσκοπούν στην περαιτέρω κατανόηση της 10ης αρχής του Οικουμενικού Συμφώνου κατά της διαφθοράς και της Συνθήκης κατά της διαφθοράς (Convention Against Corruption), όπως αυτή εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα. Το εργαλείο απευθύνεται σε όσους ενεργούν για λογαριασμό κάποιας εταιρείας. Κάθε επεισόδιο διαρκεί μόλις πέντε λεπτά, παρέχοντας έτσι ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο μάθησης, ενώ παράλληλα είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό!

screenshot-thefightagainstcorruption-web