ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – “Υποστήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας”

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. και διακρατικού προγράμματος CEASE. Στοχεύει να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων για τη βία κατά των γυναικών και συγκεκριμένα για την πιο συνηθισμένη μορφή της, την ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, παρέχει στα θύματα τις απαραίτητες συμβουλές και επαφές.

CEASE

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ως βία κατά των γυναικών ορίζεται κάθε πράξη βίας κατά του γυναικείου φύλου, η οποία επιφέρει ή είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων και των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Πρόκειται για μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εποχή μας.

Μέλη που αξιοποιούν το εργαλείο