Συναντήσεις μελών

Διοργανώνοντας τακτικές συναντήσεις μελών παρέχουμε στα μέλη μας τη δυνατότητα για :

  • ενημέρωση για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στους τομείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • παρουσίαση της στρατηγικής βιωσιμότητας ή/και σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων ΕΚΕ που εφαρμόζουν τα μέλη, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων που οδηγούν σε επιχειρηματική βελτίωση
  • τη μεταξύ τους δικτύωση με παράλληλη ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και την πρόοδό τους
  • διασύνδεση με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και ΜΚΟ, που καλούνται να παρουσιάσουν το έργο τους με στόχο την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών με τα μέλη
  • επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη ευρύτερα, μέσω προσκλήσεων συμμετοχής στις συναντήσεις σε εκπροσώπους φορέων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του Τύπου κ.α. με στόχο την ευρύτερη διάδοση της ΕΚΕ και την ανάπτυξη πολυμερών συνεργειών.

Θέλετε να συμμετέχετε και εσείς στις συναντήσεις μας; Μάθετε πως μπορείτε να γίνετε μέλος.