Νέα & Εκδηλώσεις

Άρθρα των Μ. Αλεξίου, Α. Πάλλη, Κ. Κωνσταντίνου και Α. Κωστόπουλου στο Αφιέρωμα ΕΚΕ της Ναυτεμπορικής (03/02/22)Άρθρα μελών του Δοικητικού Συμβουλίου και Στελεχών του CSR HELLAS κυκλοφόρησαν στο Αφιέρωμα ΕΚΕ & Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ναυτεμπορικής στις 03 Φεβρουαρίου 2022 και συγκεκριμένα:

  •  Η δίκαιη μετάβαση προϋποθέτει διαφάνεια – Μαρία Αλεξίου (Πρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS)
  • Οι μικρομεσαίες και η διαχείρηση κινδύνων – Αλεξάνδρα Πάλλη (Αντιπρόεδρος ΔΣ, CSR HELLAS)
  • Οι προκλήσεις για την πράσινη μετάβαση – Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (Μέλος ΔΣ, CSR HELLAS)
  • Εφοδιαστικές αλυσίδες και Βιωσιμότητα – Αλέξανδρος Κωστόπουλος (Υπεύθυνος Ανάπτυξης, CSR HELLAS)