Ολοκληρωμένες

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Ολοκληρωμένες Τρέχουσες

Webinar (25/05/21): Risks, opportunities and business model: ESG reporting practices (EFRAG)

CSR-School Info Session (27/05/21)

Εκδήλωση (12/05/21): Ο Στόχος #12 και η σημασία του για την επίτευξη των ΣΒΑ 2030 (Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ)

Εκδήλωση (04/03/21): Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5