Ολοκληρωμένες

Εγγραφείτε στο θεματικό newsletter CSR Focus

Ολοκληρωμένες Τρέχουσες

High-level Panel Discussion (10/06/21): Η εκπαίδευση θεμέλιο για Βιωσιμότητα

Webinar μελών (31/05/21): Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ

Webinar (25/05/21): Risks, opportunities and business model: ESG reporting practices (EFRAG)

CSR-School Info Session (27/05/21)

Εκδήλωση (12/05/21): Ο Στόχος #12 και η σημασία του για την επίτευξη των ΣΒΑ 2030 (Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ)