Εκδηλώσεις

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Ολοκληρωμένες Τρέχουσες

Εκδήλωση (10/03/22): EU Update on the Due Diligence Law (CSR Europe)

Σε συνέχεια της έγκρισης της πρότασης Οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2022, το CSR Europe διοργάνωσε στις 10 Μαρτίου και ώρα 12:00-13:30 (Ελλάδος) ειδική διαδικτυακή εκδήλωση, ανοικτή για τα μέλη των εθνικών του εταίρων (NPOs – το CSRHELLAS για την Ελλάδα) ώστε να παρουσιάσει και να…

Εκδήλωση (19/01/22): Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information

Webinar (03/11/21): Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities – EFRAG LAB

European Roundtable (11/10/21): Επιτάχυνση της Καινοτομίας μέσω της Ποικιλομορφίας, Ισοτιμίας και Συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο (EU SDG Summit)