Εκδηλώσεις

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Ολοκληρωμένες Τρέχουσες

Cross-national Roundtable (14/10/21): Εκπαίδευση και Πιστοποίηση ως Εργαλεία Δημιουργίας Πολυδιάστατης Εμπιστοσύνης στην Πορεία προς τη Βιωσιμότητα (EU SDG Summit)

High-level Panel Discussion (10/06/21): Η εκπαίδευση θεμέλιο για Βιωσιμότητα

Webinar μελών (31/05/21): Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ

Webinar (25/05/21): Risks, opportunities and business model: ESG reporting practices (EFRAG)

CSR-School Info Session (27/05/21)