Βιβλιοθήκη

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

European SDG Summit 2021 (11-14/10/21) – Παρουσίασεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Εκδήλωση “CSR Uptake by SMEs & start-ups” (27/10/21) – Σύνοψη & Παρουσίασεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Εκδήλωση “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ” (31/05/21) – Παρουσιάσεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Webinar “Η βιωσιμότητα ως κυρίαρχο ρεύμα: Το νομικό πλαίσιο έπεται ή οδηγεί την αλλαγή;” (11/02/21) – Παρουσιάσεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….