Νέα & Εκδηλώσεις

Συμμετοχή CSR HELLAS στο CSR & ESG Review (05/22)Στο τεύχος Μαΐου του ένθετου CSR & ESG Review της εταιρίας μέλους Direction Business Network, με θέμα “Ισότιμη Ένταξη & Συμπερίληψη: Η προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο” συμμετείχε και το CSR HELLAS, με:

  • Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας “Συμπερίληψη & Ίσες Ευκαιρίες στο χώρο εργασίας με τη διάσταση του φύλου” (σελ. 16)
  • Άρθρο της Μ. Αλεξίου, Προέδρου ΔΣ, με θέμα “ΈΚΕ & Ευρωπαϊκή Ταξινομία για τη Βιωσιμότητα” (σελ. 32)
  • Άρθρο της Α. Πάλλη, Αντιπροέδρου ΔΣ, με θέμα “Επιχειρώντας σε περιόδους μετάβασης στη βιωσιμότητα & στους κανόνες της” (σελ. 34)