Νέα & Εκδηλώσεις

CSR Europe Newsbundle “Mainstreaming Sustainability by 2024” – Φεβρουάριος 2021Το πρώτο τεύχος του CSR Europe Newsbundleγια το έτος 2021 είχε ως τίτλο “Η Βιωσιμότητα ως κυρίαρχο ρεύμα μέχρι το 2024” (Mainstreaming Sustainability by 2024). Διαβάστε το τεύχος για να ενημερωθείτε για τα σχέδια του CSR Europe για τη νέα χρονιά και για τις εξελίξεις σε ευρωπαικό επίπεδο σε θέματα υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικότητας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, τις αγορές, την οικονομία και τους εργαζόμενους.