Νέα & Εκδηλώσεις

CSR Europe Newsbundle – Σεπτέμβριος 2021Το CSR Europe Newsbundle Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε και έχει ως επίκεντρο το EU SDG Summit το οποίο θα πραγματοποιηθεί για άλλη μία χρονιά μεταξύ 11 και 14 Οκτωβρίου 2021. Σε αυτό θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Διάσκεψης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με αναφορά στα 3 roundtables που συνδιοργανώνει το CSR HELLAS, και συγκεκριμένα:

11/10/2021: Accelerating Innovation through DiversityEquity & Inclusion (Επιτάχυνση της Καινοτομίας μέσω της Ποικιλομορφίας, Ισοτιμίας και Συμπερίληψης) @ 3:00-4:30μ.μ. Ώρα Ελλάδος

11/10/2021: Implementing the Pact for Sustainable Industry Locally (Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας: Εφαρμογή σε Εθνικό Επίπεδο) @ 5:00-6:30μ.μ. Ώρα Ελλάδος

14/10/2021: Education & Certification as Multi-Dimensional Trust Creators towards Sustainability (Εκπαίδευση και Πιστοποίηση ως εργαλεία Δημιουργίας Πολυδιάστατης Εμπιστοσύνης στην πορεία προς τη Βιωσιμότητα) @ 5:00-6:30μ.μ. Ώρα Ελλάδος