Νέα & Εκδηλώσεις

CSR Focus #3 “Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” – Ιούλιος 2020Το τρίτο τεύχος του CSR Focus εστιάζει στην ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων στο πλαίσιο της πανδημίας, ειδικά για τις ΜμΕ. Το τεύχος αναλύει τα θέματα που αναμένονται να αποτελέσουν προτεραιότητες την επόμενη ημέρα: πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή οικονομική ρευστότητα, ψηφιακή αναβάθμισή (καινοτομία, εξοπλισμός, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού), αναδιάρθρωση και ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο την καλύτερη διαχείριση κινδύνων και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού με πρόσθετες δεξιότητες. Μέσα σε όλα αυτά, το CSR Focus #3 αναδεικνύει πως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) παραμένουν ύψιστης σημασίας για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντικρίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα.

Προηγούμενη τεύχη

CSR Focus #2 – 05/2020: Η νέα πραγματικότητα της Πανδημίας

CSR Focus #1 – 03/2020: Ενδυνάμωση Γυναικών