Νέα & Εκδηλώσεις

CSR Focus #4 “Δέσμευση της Ηγεσίας στους ΣΒΑ” – Σεπτέμβριος 2020Το τέταρτο τεύχος του CSR Focus έχει ως επίκεντρο τη δέσμευση της ηγεσίας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Αναλύει την ανάγκη, τώρα περισσότερο από ποτέ, για συνεργασία (στόχος #17) και κοινές δράσεις μεταξύ κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών, για την διασφάλιση του κοινού μας μέλλοντος. Στο τεύχος αυτό, παρουσιάζεται και το EU SDG Summit, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 26-30 Οκτωβρίου με βασικό πυρήνα τους SDGs, καθώς και η συμμετοχή του CSR HELLAS σε αυτό με τη διοργάνωση 4 webinars.

Προηγούμενη τεύχη

CSR Focus #3 – 07/2020:  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Επιστροφή στην ανάκαμψη με όρους “Next Generation”

CSR Focus #2 – 05/2020: Η νέα πραγματικότητα της Πανδημίας

CSR Focus #1 – 03/2020: Ενδυνάμωση Γυναικών