Νέα & Εκδηλώσεις

CSR Focus #5 “Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη” – Οκτώβριος 2020



Το πέμπτο τεύχος του CSR Focus έχει ως επίκεντρο την εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη (Education for Sustainable Development). Η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί, πλέον, ανεξάρτητο 4ο στόχο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs), με συγκεκριμένη αναφορά στην ανάγκη για εκπαίδευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το τεύχος περιλαμβάνει αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον κ. Κώστα Αξαρλόγλου, Πρύτανη και Καθηγητή Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων στο ALBA Graduate Business School, τον κ. Ιωάννη Ιωάννου, Αναπληρωτή Καθηγητή Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας στο London Business School και τον κ. Κωστή Μανασάκη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Προηγούμενη τεύχη

CSR Focus #4 – 09/2020: Η δέσμευση της ηγεσίας στους ΣΒΑ 2030 θεμελιώνει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

CSR Focus #3 – 07/2020:  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Επιστροφή στην ανάκαμψη με όρους “Next Generation”

CSR Focus #2 – 05/2020: Η νέα πραγματικότητα της Πανδημίας

CSR Focus #1 – 03/2020: Ενδυνάμωση Γυναικών