Νέα & Εκδηλώσεις

CSR Focus #1 “Ενδυνάμωση Γυναικών” – Μάρτιος 2020Το πρώτο τεύχος του CSR Focus εστιάζει στον SDG 5: Ισότητα των φύλων και στην προσπάθεια να προωθήσουμε δράσεις για την ενδυνάμωση των γυναικών. Το τεύχος αυτό επικεντρώνεται στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τη βία κατά των γυναικών (και την σχετική πρωτοβουλία του CSR HELLAS CEASE) καθώς και τις γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας.