Νέα & Εκδηλώσεις

Συμμετοχή CSR HELLAS στη διαβούλευση για το Σχέδιο Πρότασης για την Κοινωνική Ταξονομία (23/07/21)Το CSR HELLAS, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, συμμετείχε στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Πρότασης για την Κοινωνική Ταξονομία (Draft Report on Social Taxonomy) τον Ιούλιο 2021.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το πλήρες Σχέδιο Πρότασης για την Κοινωνική Ταξονομία που εκπόνησε η Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατηγορίες: Νέα