Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η AFEA Travel and Congress Services δραστηριοποιείται στους τομείς της διοργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώσεων και εταιρικών ταξιδιών, καθώς και παροχής ολοκληρωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  H εταιρία ιδρύθηκε το 1977 στην Αθήνα και από το 2002 διαθέτει γραφεία και στην Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα της AFEA σε συνεργασία με το ευρύ δίκτυο συνεργατών της είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις ανάγκες του κάθε πελάτη και να ανταποκριθεί σε αυτές με ευελιξία και αμεσότητα. Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών, η ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές και η χρήση online και offline εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας «επιτρέπουν» στην AFEA να παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες με στόχο την άμεση αποτελεσματικότητα και τη μεγίστη εξοικονόμηση για τον πελάτη.

Η εταιρία κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της διοργάνωσης συνεδρίων  και επαγγελματικών ταξιδιών, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε εταιρικούς πελάτες. Στο πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνονται πολυεθνικές εταιρίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί φορείς, καθώς και δημόσιοι οργανισμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η AFEA είναι μέλος των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών στον χώρο διοργάνωσης συνεδρίων και παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως IAPCO, EFAPCO, IATA, ICCA, HATTA, HAPCO, και ACVB, καθώς και του δικτύου UN Global Compact Network στο πλαίσιο της ανάπτυξης της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η AFEA έχει εντάξει στην καθημερινή λειτουργία της, τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει αναπτύξει στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2017, η εταιρία προχώρησε στη θέσπιση και εφαρμογή Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Πολιτικής Εργασιακών Πρακτικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Το 2017 η AFEA αξιολογήθηκε από την EcoVadis και έλαβε το χρυσό επίπεδο αναγνώρισης («Gold Recognition Level») αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 5% εταιρειών από όλους τους κλάδους παγκοσμίως, που υποβάλλονται σε αντίστοιχη αξιολόγηση  για τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές τους. Επιπρόσθετα, η εταιρεία προχώρησε σε προσυπογραφή του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), το οποίο αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία αναφορικά με την τήρηση και προστασία των εργασιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Με τον τρόπο αυτό, η AFEA, αποδεικνύει την ενεργή δέσμευση και συμβολή της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Από το 2018, η εταιρία, επιδιώκοντας να προσφέρει υπηρεσίες που ενσωματώνουν τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανέπτυξε και πλέον προσφέρει στην ελληνική και διεθνή αγορά τη νέα υπηρεσία «Sustainable Events». Η υπηρεσία της AFEA απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να οργανώσουν εκδηλώσεις λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Συγκεκριμένα, οι πελάτες της AFEA έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν εκδηλώσεις, συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις, με τρόπο υπεύθυνο και με σεβασμό προς το περιβάλλον, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους: τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και την τοπική κοινωνία.