Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η BPM AE είναι μια boutique εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με έδρα την Αθήνα. Η BPM AE ιδρύθηκε το 1988 και από τότε προσφέρει με επιτυχία εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Τομέα με ιδιαίτερη έμφαση σε πέντε βασικούς πυλώνες: Επιχειρηματικότητα, Οργάνωση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Χρηματοδότηση και Κοινωνία.

Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της με επιλεγμένους επιχειρηματικούς εταίρους όπως την Persona GLOBAL Inc. – Εκπαίδευση στελεχών, την Δικηγορική Εταιρεία Πιστιόλης Τριαντάφυλλος και Συνεργάτες και τις Φορολογικές και Λογιστικές Υπηρεσίες της UNITYFOUR, εμπλουτίζει τις υπηρεσίες της και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχει η ΒΡΜ ανά πυλώνα περιλαμβάνουν:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
– Επιχειρηματική ανάπτυξη επιχειρήσεων
– Σχεδιασμός πλάνων marketing, στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων
– Εκτίμηση & αξιολόγηση βιωσιμότητας
– Σχεδιασμός, διαχείριση και παρακολούθηση έργων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
– Οργανωτικός & λειτουργικός σχεδιασμός
– Ανασχεδιασμός διαδικασιών & Επιχειρηματικός μετασχηματισμός
– Διοίκηση, αξιολόγηση και μέτρηση απόδοσης

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
– Ανάπτυξη & Μέτρηση οργανωσιακής δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού
– Ανάπτυξη & Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
– Διοίκηση & Μέτρηση αποδοτικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
– Αξιοποίηση & συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα
– Σχεδιασμός & υποστήριξη υλοποίησης της ιδιωτικής χρηματοδότησης επιχειρήσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
– Σχεδιασμός & υποστήριξη υλοποίησης ενεργειών εταιρικής βιωσιμότητας
– Ανάπτυξη και Υποστήριξη ΜΚΟ
– Σχεδιασμός, υποστήριξη υλοποίησης & συμμετοχή σε έργα κοινωνικής οικονομίας και καινοτομίας

Στο ενεργητικό της BPM καταγράφονται επιτυχείς συνεργασίες παροχής συμβουλευτικού έργου στους ανωτέρω θεματικούς τομείς για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που ανήκουν στους κλάδους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του εμπορίου, της Κεντρικής Διοίκησης, των ΔΕΚΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΒΡΜ είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) και του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas). Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η BPM εφαρμόζει και ενισχύει ενέργειες Εταιρικής Βιωσιμότητας, όπως:

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ ΜΑΣ
Η BPM υποστηρίζει διαρκώς τους ανθρώπους της μέσω της εφαρμογής μιας ενιαίας πολιτικής, που στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.
1. Ιδανικές συνθήκες εργασίας σε ένα εξ ολοκλήρου μοντέρνο και δημιουργικό περιβάλλον
– Ανοιχτή επικοινωνία
– Πολιτική “Ανοιχτής Πόρτας”
– Καθοδήγηση των νεότερων εργαζομένων
– Ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και των προδράσεων
– Παροχή τεχνολογιών και εξοπλισμού τελευταίας γενιάς
2. Ενθάρρυνση και υποστήριξη των εργαζομένων στην αναζήτηση επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης
– Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
– Παροχή αδειών για την παρακολούθηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
– Κάλυψη – μερικώς ή στο σύνολο- του κόστους σεμιναρίων και / ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων
3. Επίτευξης καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
– Ευέλικτη ώρα άφιξης
– Εργασία από απόσταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
– Γονική άδεια
– Υποστήριξη των γυναικών για την επαναπροσαρμογή τους στις θέσεις εργασίας τους μετά από την άδεια μητρότητας

ΣΤΉΡΙΞΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ
Η BPM αντιλαμβάνεται την έντονη ανάγκη πολλών μη-κερδοσκοπικών και μη-κυβερνητικών οργανισμών για υποστήριξη μέσω της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα τους βοηθήσουν να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο κοινωνικό τους έργο. Επιπλέον, η ΒΡΜ επιθυμεί να συμπεριφέρεται ως ένας κοινωνικά υπεύθυνος “πολίτης” και για το λόγο αυτό παρέχει εθελοντικά συμβουλευτικές υπηρεσίες, την εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία των συμβούλων της, καθώς επίσης και οικονομική ενίσχυση.

Παραδείγματα αντίστοιχων εθελοντικών ενεργειών της ΒΡΜ:
1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, την εξερεύνηση χρηματοδοτικών ευκαιριών και διαδικασίες δικτύωσης / συνεργασίας με άλλους ΜΚΟ στους παρακάτω φορείς:
– Κέντρο Διεθνούς Αλληλεγγύης & Συνεργασίας “ΚΕΔΑΣ”
– Μερόπειον Φιλανθρωπικό Ίδρυμα
– Κέντρο Παιδείας Επιστημών
– Βιοτεχνικό και Βιομηχανικό Μουσείο Λαυρίου
2. Οικονομικές ενισχύσεις και δωρεές σε ΜΚΟ όπως: UNICEF, Medasset, Παιδικά Χωριά SOS και Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS