Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Capa Epsilon spPCC είναι μια εταιρεία – πάροχος υπηρεσιών προς κάθε είδους επιχείρηση ή επαγγελματία. Με βάση την γενική επιχειρηματική συμβουλευτική, φροντίζει ολόκληρο το εταιρικό σχήμα, εξυπηρετώντας κάθε πυλώνα του :

· τη Χρηματοοικονομική του λειτουργεία,

· τη Διοικητική του επάρκεια,

· την Επικοινωνιακή του παρουσία

· τους Ανθρώπινους Πόρους του

Παράλληλα, αναπτύσσει και εφαρμόζει το επιχειρηματικό της σχέδιο, προωθώντας ένα πλήρες πλαίσιο Σύγχρονης Εταιρικής Νοοτροπίας και Κουλτούρας, σχεδιάζοντας δράσεις και προγράμματα, τα οποία σκοπεύουν στην ουσιαστική, αλλά και λειτουργική διανομή ενός μετρήσιμου κοινωνικού μερίσματος, υπέρ της Κοινωνίας των Πολιτών και των Αναγκών της.

Η επιχειρησιακή μας ειδίκευση, αφορά εταιρείες του Βιομηχανικού κλάδου, της Ναυτιλίας, του Τουρισμού, του τομέα Παροχής Υπηρεσιών και του χώρου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

H Capa Epsilon spPCC, προσηλωμένη στις αρχές της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας, σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστηρικτικών ενεργειών με τον τίτλο “Social Responsible Partner Project”. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή συνολικής υποστήριξης σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, η οποία περιλαμβάνει παροχές σε χρήμα, είδος και υπηρεσίες.

Το Social Responsible Partner Project έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες και μπορεί να συμπεριλαμβάνει άνω του ενός επωφελούμενου οργανισμού