Τα Μέλη μας

Εταιρεία

PPC RENEWABLES

Πληροφορίες

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, συνεχίζει την παράδοση της ΔΕΗ, η οποία είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που από το 1982 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Με 20 αιολικά πάρκα, 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και 28 φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 153 MW, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ, κατέχοντας ήδη σχεδόν το 2,9% της αγοράς.

Με άριστα καταρτισμένο προσωπικό, επενδύουμε στη δύναμη της φύσης, συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους και κατασκευαστές και εκμεταλλευόμαστε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, με στόχο την προώθηση έργων παραγωγής καθαρής ενέργειας. Και συνεχίζουμε…

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS