Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1918 και διαδραματίζει από τότε πολυσήμαντο ρόλο τόσο στα τοπικά όσο και στα εθνικά οικονομικά δρώμενα.

Το ΕΒΕΘ, μέσα από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει, επιβεβαιώνει καθημερινά το θεσμοθετημένο ρόλο του συμβούλου της Πολιτείας, σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και ενδυνάμωσης των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων. Η πολυσχιδής δράση και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση και προβολή της ελληνικής και τοπικής βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς επίσης τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της διοργάνωσης ημερίδων, σεμιναρίων και επιχειρηματικών αποστολών, της αποστολής ενημερωτικών δελτίων, της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Επιπρόσθετα, προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει καίρια η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Mητρώου Mελών του ΕΒΕΘ, αλλά και η έκδοση πιστοποιητικών για τη διευκόλυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επιδιώκει, μέσα από τις παρεμβάσεις του, να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός θετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και υπηρεσιών, με γνώμονα την οικονομική εξέλιξη της περιοχής.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Το ΕΒΕΘ, προσηλωμένο στις ίδιες σταθερές αξίες από την ημέρα της ίδρυσής του, αντιλαμβάνεται τα σημάδια των καιρών και προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προκειμένου να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θεωρείται από το ΕΒΕΘ παράγοντας καίριας σημασίας για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, αλλά και την λειτουργία του Επιμελητηρίου ως φορέα.

Το ΕΒΕΘ αποτελεί καταρχήν έναν υπεύθυνο εργοδότη, που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό του με δικαιοσύνη και του παρέχει ποικίλες ευκαιρίες επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, προσφέρει στο προσωπικό του δωρεάν ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, χρηματοδοτεί σεμινάρια κατάρτισης για τους υπαλλήλους του, χρηματοδοτεί τη συμμετοχή των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις κι επιβραβεύει την ακαδημαϊκή τους πρόοδο.

Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται πολυδιάστατα στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

– υποστηρίζοντας οικονομικά φιλανθρωπικές οργανώσεις,

-προσφέροντας χορηγίες σε εκπαιδευτικούς φορείς,

-διοργανώνοντας και φιλοξενώντας ενημερωτικές εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου, εικαστικές εκθέσεις κλπ.

Παράλληλα το ΕΒΕΘ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διάδοση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και επιμέρους πτυχών της στις επιχειρήσεις-μέλη του και συμμετέχει σε δίκτυα για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελώντας ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (Global Compact Netrwork Hellas), αλλά και κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.