Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

H ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Συστάθηκε το 2003 και απασχολεί σήμερα πάνω από 2.000 εργαζομένους, αποτελώντας τον μεγαλύτερο εργοδότη στον Δήμο Αριστοτέλη. Αξιοποιεί και αναπτύσσει παράλληλα τρία μεταλλευτικά έργα: των Μαύρων Πετρών/ Στρατωνίου, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, γνωστά ως Μεταλλεία Κασσάνδρας. Λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη. Από τον Φεβρουάριο του 2012, αποτελεί θυγατρική της Eldorado Gold Corporation, μεταλλευτικής εταιρείας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στη κατασκευή και λειτουργία μεταλλείων σε Ευρώπη, Ασία και Νότια Αμερική και είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια του Τορόντο και της Νέας Υόρκης.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η προστασία του περιβάλλοντος, οι αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και τα παράλληλα έργα κοινωνικής υπευθυνότητας αποτελούν βασικούς πυλώνες της λειτουργίας της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική.

Χάρη στην πολυετή δραστηριότητα και εμπειρία της, έχτισε σχέσεις συνεργασίας με την τοπική κοινωνία. Αφενός, αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στο Δήμο Αριστοτέλη, αφ ετέτου υλοποιεί έργα κοινής ωφέλειας αξίας έως και τριών εκατομμυρίων ευρώ ετησίως με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και την ανάδειξη της περιοχής.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας