Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει το 1993. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί σταδιακά μια ολοκληρωμένη μονάδα παρακολούθησης και επεξεργασίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτό από μόνο του αποτελούσε πρόκληση. Με χιλιάδες έντυπα σε κυκλοφορία, την εξέλιξη του internet με γρήγορους ρυθμούς ως βασικό μέσο μετάδοσης πληροφοριών και την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση να λειτουργεί διαρκώς καινούρια κανάλια πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, ο ρόλος μιας επιχείρησης που θα μπορούσε να ελέγχει το δύσκολο αυτό πλαίσιο του Τύπου κατέστη ιδιαίτερα σημαντικός.

Προσαρμοστήκαμε σε όλες τις αλλαγές (κυκλοφορίες νέων Μέσων, δημιουργία δεκάδων ειδησεογραφικών σελίδων στο Διαδίκτυο) και αξιοποιήσαμε την ολοένα αυξανόμενη τεχνογνωσία, ώστε να δημιουργήσουμε ένα υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα εύχρηστο περιβάλλον ηλεκτρονικής αποδελτίωσης, το οποίο μπορούν και διαχειρίζονται χιλιάδες συνδρομητές την ίδια στιγμή.

Αμέτρητες σελίδες έντυπης ύλης, άπειρα bytes με πληροφορίες στο Ίντερνετ, καθώς και δεκάδες τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια “σαρώνονται” καθημερινά, με σκοπό τη συλλογή και αποστολή των ειδήσεων στους παραλήπτες της αποδελτίωσης.

Πάνω από 27 χρόνια πριν, η “Enimerosi” απλώς ξεκινούσε ένα εγχείρημα. Σήμερα αναγνωρίζεται σε πανελλαδική κλίμακα ως μια εταιρεία παρακολούθησης των ΜΜΕ, που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ταχύτητα, συνέπεια και σεβασμό στον συνδρομητή. Ένα επιτελείο 30 και πλέον ανθρώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται έμπειροι δημοσιογράφοι, καταρτισμένοι τεχνικοί, καθώς και ικανά στελέχη που γνωρίζουν πολύ καλά την τέχνη της επικοινωνίας, εγγυώνται την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Γι’ αυτό και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε με νέες υπηρεσίες, αναμορφωμένη εμφάνιση και χρήσιμα εργαλεία, ώστε να καλύπτουμε απόλυτα κάθε ανάγκη σας.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

H Enimerosi, πάντα αρωγός της καινοτομίας, της ευρεσιτεχνίας και των start-ups αποτελεί επίσης θερμός υποστηρικτής της ιδέας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των υπηρεσιών αποδελτίωσης και ανάλυσης, έχει ενισχύσει πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους διάφορους Φορείς και Ιδιώτες. Παράλληλα, προχωρά σε δράσεις για το περιβάλλον, εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών, φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες και  αλληλοεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μέριμνα της εταιρείας είναι να ενσωματωθεί η ΕΚΕ στην καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, ως αναπόσπαστο τμήμα όλων των λειτουργιών της επιχείρησης το οποίο θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων.

Η πορεία που ακολουθείται ως τώρα οδηγεί στην ουσιαστική δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις και φορείς για την επίτευξη κοινών στόχων και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Οι συνεργασίες με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΜΚΟ, Ακαδημαϊκή κοινότητα, τοπική αυτοδιοίκηση) θέτουν ισχυρές βάσεις για ακόμα μεγαλύτερα βήματα στο μέλλον.

Στόχος είναι να παρακολούθουμε συνεχώς τις εξελίξεις σχετικά με την ΕΚΕ και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να μας δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικές συνεργατικές Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, για ευρύτερο πεδίο εφαρμογής των δράσεων.