Τα Μέλη μας

Εταιρεία

ERGOPROLIPSIS

Πληροφορίες

Η ErgoProlipsis είναι μία εταιρία παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ειδίκευση στη Διαχείριση της Επαγγελματικής Υγείας, της Ασφάλειας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όραμα και Πολιτική της εταιρίας, είναι να ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, βασισμένη σε διεθνή standards και Ευρωπαϊκά best practices. Με μακροχρόνια εμπειρία και παρουσία σε μεγάλα έργα, τα άρτια καταρτισμένα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρίας καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφαλείας
  • Μελέτες εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων (ΜΕΕΚ)
  • Ανάπτυξη Συστημάτων ISO 45001, ISO 14001
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Behavioural Based Safety
  • Explosion Protection Studies (ATEX)
  • Construction Safety in Design (BIM)
  • Hazard & Operability (HAZOP) Studies (Certified HAZOP Leader)
  • Risk Analysis with Bow Ties

Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μετρήσεων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και των πιο εξειδικευμένων εφαρμογών. Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη διενέργεια μετρήσεων πεδίου για τον προσδιορισμό βλαπτικών παραγόντων και ρυπαντών σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις. Το εργαστήριο της εταιρίας διαθέτει μεταξύ άλλων τον παρακάτω πιστοποιημένο και διακριβωμένο εξοπλισμό μετρήσεων θορύβου, θερμοκρασίας, υγρασίας, σκόνης, χημικών παραγόντων, ακτινοβολίας και δονήσεων.

Η ErgoProlipsis διαθέτει μία οργανωμένη δομή ώστε να μπορεί να υλοποιεί τους στόχους της με το βέλτιστο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο. Πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 η εταιρία διαθέτει ένα δομημένο οργανόγραμμα με οριζόντιες και κάθετες διεργασίες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της. Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα ERP και CRM εξασφαλίζουν την σταθερή και υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών.

Όλα τα χρόνια της λειτουργίας της, η εταιρία πρωτοστατεί στην έρευνα και την καινοτομία σχετικά με τις δραστηριότητές της. Διαθέτοντας στενούς δεσμούς με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικά κέντρα, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και εργασίες με την υπογραφή των στελεχών της παρουσιάζονται σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS