Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

H εταιρία Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Ζυρίχη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στη βιωσιμότητα μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση, με επίκεντρο το τρίπτυχο άνθρωπος – περιβάλλον – οικονομική ωφέλεια. Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρίες, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμοί, δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επαγγελματικά σωματεία, σύλλογοι και άλλοι φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι συμβουλευτικές και on-line υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ESG, η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων, η ενότητα Members-to-Members,  η ειδική έκδοση μελών ReMembers, το ESG Conference Series, το Sustainability Forum βοηθούν τους οργανισμούς να διαχειριστούν την αλλαγή, αποκτώντας βιώσιμη και υπεύθυνη λειτουργία.

Πληροφορίες για την ΕΚΕ

H έννοιες εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα διαπνέουν κάθε λειτουργία της Global Sustain. Η εταιρία συνεργάζεται, συμμετέχει και είναι μέλος διεθνών οργανισμών όπως UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment (PRI), Global Reporting Initiative (GRI), Academy for Business in Society (ABIS), Social Value International, Institute of Directors (IOD), CEO Clubs, Capitals Circle Group, TCFD, Your Directors Club κ.ά. Η εταιρία το 2019 αύξησε τον κύκλο εργασιών της σε σχέση με το 2018, κατά 12 % και ενίσχυσε τη βάση των μελών της με 16 νέα μέλη. Με πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης, η εταιρία στο τέλος κάθε χρόνου χρηματοδοτεί 2 προγράμματα ΜΚΟ, με σκοπό να στηρίξει το έργο τους, προβάλλοντας παράλληλα τις δράσεις τους. Οι άνθρωποι αποτελούν το πιο σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της εταιρίας, αυξάνοντας κάθε χρονιά τον μέσο όρο ωρών εκπαίδευσης, με στόχο να ξεπεραστούν οι 45 ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο το 2020, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη σημασία σε δραστηριότητες team building, στην ασφάλεια, στην επιβράβευση. Η Global Sustain έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω: της ανακύκλωσης υλικών, της ανθρακικής ουδετεροποίησης της λειτουργίας της, της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και νερού και της χρήσης πιστοποιημένου χαρτιού FSC σε όλο το προωθητικό υλικό και τις εκδόσεις. Η εταιρία εκδίδει ετήσιο απολογισμό με βάση τα διεθνή πρότυπα UN Global Compact, Sustainable Development Goals (SDGs), GRI, PRI, IIRC, AA1000 2008.