Τα Μέλη μας

Εταιρεία

Intralot

Πληροφορίες

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, τόσο ως προμηθευτής λύσεων, όσο και ως διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 57 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά τυχερών παιχνιδιών. Με έσοδα €1,9 δισ. και 5.100 εργαζομένους το 2015, η INTRALOT αποτελεί μία ισχυρή εταιρεία, τοποθετημένη στρατηγικά, ώστε να προσφέρει στις λοταρίες και στους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών σε όλον τον κόσμο καινοτόμες λύσεις και λειτουργική τεχνογνωσία.
Μέσω μίας δυναμικής και ενιαίας προσέγγισης ανάπτυξης προϊόντων (omni-channel), η INTRALOT προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο πρωτοποριακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών (Λοταρία, Στοίχημα, Interactive, VLT). Οι παίκτες μπορούν να απολαμβάνουν μία ενιαία και εξατομικευμένη εμπειρία παιχνιδιού μέσω συναρπαστικών παιχνιδιών και ελκυστικού περιεχομένου σε όλα τα κανάλια διανομής. Η INTRALOT διαχειρίζεται κατά μέσο όρο ετησίως συνολικές πωλήσεις τυχερών παιχνιδιών €24,4 δισ. και έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται διεθνώς 300.000 τερματικά.
Ως μέλος του UN Global Compact, η INTRALOT λειτουργεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης με σεβασμό στα διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης, και υποστηρίζει ενεργά τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, έχοντας λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση της Διεθνούς Ένωσης Λοταριών (WLA).
Η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα σημαντικότερα πρότυπα ασφαλείας. Είναι ο πρώτος προμηθευτής τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως ο οποίος έχει πιστοποιηθεί από την WLA σύμφωνα με το πρότυπο “WLA Security Control” το 2012 και έχει λάβει τις πιστοποιήσεις ISO 27001 και ISO 20000-1, μεταξύ άλλων πιστοποιήσεων.
Η INTRALOT συμβάλλει αποφασιστικά στη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου συμμετέχoντας ενεργά στην παγκόσμια κοινότητα τυχερών παιχνιδιών ως μέλος των σημαντικότερων Ενώσεων Λοταριών και Οργανισμών Τυχερών Παιχνιδιών στον κόσμο: Platinum Contributor της “World Lottery Association”, Premium Partner της “European Lotteries”, Top Sponsor της “North American Association of State & Provincial Lotteries”, Star Contributor της “CIBELAE” (Ένωση Λοταριών της Νοτίου Αμερικής και Ιβηρικής Χερσονήσου), Gold Sponsor της “Asia Pacific Lottery Association”, Μέλος της “Gaming Standards Association” και Gold Member της “Association of Gaming Equipment Manufacturers”.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της INTRALOT συνίσταται στη δημιουργία κοινής αξίας για τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της καινοτομίας σε προϊόντα και τεχνολογίες, των προγραμμάτων υπεύθυνου παιχνιδιού, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της συγκέντρωσης πόρων για κοινωφελείς σκοπούς και την προστασία του περιβάλλοντος, στις χώρες όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται. Η INTRALOT, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, είναι μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και έχει υιοθετήσει τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης. Επιπλέον, η εταιρεία δημοσιεύει ετήσιο απολογισμό για τη βιώσιμη ανάπτυξή της βάσει του διεθνούς μοντέλου GRI-4 και έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τυχερών Παιχνιδιών για το πρόγραμμα υπεύθυνου παιχνιδιού που έχει αναπτύξει (WLA Responsible Gaming Certification).
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της INTRALOT καλύπτουν όλο το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων, είτε με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες του πελάτη, σε αδειοδοτημένες από το κράτος λοταρίες είτε με την πλήρη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών σε χώρες, όπου η εταιρεία έχει λάβει άδεια λειτουργίας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών. Η πολυδιάστατη επιχειρηματική δράση της εταιρείας καθορίζει αντίστοιχα τους στόχους και τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετεί η εταιρεία.

ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες
• Εταιρική Διακυβέρνηση & Συμμόρφωση
• Υπεύθυνο Παιχνίδι
• Κοινωνική Υπευθυνότητα απέναντι στους Εργαζομένους
• Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS