Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων.

H εταιρεία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε αναπτύξεις γραφείων και οικιστικές αναπτύξεις.

Στις αναπτύξεις της LAMDA Development περιλαμβάνονται τρία εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα (Τhe Mall Athens και Golden Hall στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη) με διαθέσιμο προς χρήση χώρο 156.500 τ.μ., συγκροτήματα γραφείων, οικιστικά συγκροτήματα, και η Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο.

Το Νοέμβριο του 2014, η LAMDA Development υπέγραψε με το ΤΑΙΠΕΔ τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών της «Ελληνικόν ΑΕ». Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη μητροπολιτική ανάπλαση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του «Ελληνικού», η οποία θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Ελλάδα.

Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Για την LAMDA Development, η επιχειρηματική δραστηριότητα μιας εταιρείας έχει ως αφετηρία δράσης τη συνεισφορά στην κοινωνική συνοχή και στην πρόοδο της χώρας όπου δραστηριοποιείται, προκειμένου να μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα να λειτουργεί στο περιβάλλον, που έχει επιλέξει να αναπτύσσεται.

Η LAMDA τηρεί τις ηθικές δεσμεύσεις της αναφορικά με τη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αποτελούν και τις βασικές αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Η επιχειρηματική δράση της εταιρείας και η λειτουργία των τριών εμπορικών κέντρων (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos) έχουν δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας, φιλοξενούν 547 καταστήματα με ετήσιο τζίρο 700 εκατομμύρια.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η επένδυση στο Ελληνικό στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας. Αναλυτικότερα, αναμένεται να δημιουργήσει 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του, συμβάλλοντας έτσι με την ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4% μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του και προσφέροντας πάνω από € 14 δισ. στο ελληνικό κράτος μέσω φόρων.
Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται πληθώρα συνεργειών των Εμπορικών Κέντρων Golden Hall, The Mall Athens, Mediterranean Cosmos και της Μαρίνα Φλοίσβου με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και φορείς που ξεχωρίζουν για το έργο τους.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας