Τα Μέλη μας

Εταιρεία

ΝΗΡΕΥΣ

Πληροφορίες

Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο δραστηριότητας του ομίλου μας. Είμαστε η Νο1 εταιρία παγκοσμίως στην παραγωγή και εμπορία μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας. Τα κύρια είδη που παράγουμε είναι Τσιπούρα, Λαβράκι, Κρανιός και Φαγκρί. Παράλληλα, δραστηριοποιούμαστε στον τομέα παραγωγής γόνου, ιχθυοτροφών, και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας, τόσο για ιδία χρήση, όσο και για εμπορία, σε ένα ευρύ φάσμα πελατών σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Ο Νηρέας ιδρύθηκε το 1988 και σήμερα είναι μία από τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στην Ισπανία και εμπορεύεται τα προϊόντα του σε περισσότερες από 35 χώρες στον κόσμο.

Οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις αποτελούνται από ιχθυογεννητικούς σταθμούς, μονάδες προ-πάχυνσης, μονάδες πάχυνσης, συσκευαστήρια, 1 ερευνητικό κέντρο, 2 εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, 1 εργοστάσιο μεταποίησης και 1 μονάδα παραγωγής εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας.

Επιπλέον, o Νηρέας, μέσω της 100% θυγατρικής KEGOagri, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα στην επιχειρηματική πτηνοτροφία, χοιροτροφία και κτηνοτροφία. Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της KEGOagri είναι η παροχή επιλεγμένου αναπαραγωγικού υλικού, προϊόντων διατροφής και υγείας παραγωγικών ζώων, εξοπλισμού μονάδων, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας και τεχνικών λύσεων σε όλες τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού. ( www.kegoagri.gr ).

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Στη Νηρεύς αναγνωρίζουμε ότι οι άριστες εταιρίες κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τα κοινωνικά σύνολα στα οποία δραστηριοποιούνται.

Η εταιρία μας από το 2008 υποστηρίζει το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), το οποίο έχει ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και την προώθηση της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σ’ αυτήν συμμετέχουν περισσότερες από 3.500 επιχειρήσεις από περισσότερες από 100 χώρες.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούμε αφορούν:
• Τον άνθρωπο
• Το περιβάλλον
• Την κοινωνία

Ο Όμιλος μας, όντας άρρηκτα συνδεδεμένος με τις τοπικές κοινωνίες, αναγνωρίζει την υποστήριξή τους στην ανάπτυξή του και την ανταποδίδει. Οι δράσεις μας αφορούν κυρίως :

• Τη στήριξη τοπικών κοινωνιών
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις
• Ενίσχυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών
• Συνεισφορά σε εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Φοιτητικών Οργανώσεων.
• Χορηγίες

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS