Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40% και το Ελληνικό Δημόσιο με 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 22.000 εργαζομένους σε 3 χώρες.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στα τέλη του 2015 στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εμπορικής μάρκας για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή και internet. Το νέο λογότυπο της μάρκας αναδεικνύει την παρουσία εγγύησης του ΟΤΕ.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες επικοινωνίας στους πελάτες του, συνδέει τους ανθρώπους, προσφέρει μοναδική ψυχαγωγία, και βοηθά τις επιχειρήσεις να μεγαλώσουν.

Στρατηγικός στόχος του Ομίλου ΟΤΕ είναι να αποτελεί ένα σύγχρονο, δυναμικό, πελατοκεντρικό οργανισμό, υψηλών επιδόσεων και με ηγετική θέση στις αγορές που δραστηριοποιείται, προσφέροντας την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, το καλύτερο δίκτυο και το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο Όμιλος βασίζεται σε ένα πρόγραμμα διαρκούς βελτίωσης, με κύριους πυλώνες την ενίσχυση της υπεροχής του σε τεχνολογία και πληροφορική, την άριστη εμπειρία πελάτη, την καινοτομία και ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων, την εδραίωση της ηγετικής θέσης του στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία, τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και κόστους, και την αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του.

Ο Όμιλος επιδιώκει ταυτόχρονα με κάθε του ενέργεια να ενισχύει τη βιώσιμη επιχειρηματικότητά του, συμβάλλοντας στην στήριξη της κοινωνίας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Το επιχειρηματικό μοντέλο στόχο έχει τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, αλλά και τους πελάτες, την κοινωνία και τους εργαζόμενούς του. Οι αρχές βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας είναι ενσωματωμένες στη λειτουργία του Ομίλου. Οι θεματικές προτεραιότητες εταιρικής υπευθυνότητας, προσδιορίζονται σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες (την αγορά, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον).

Απολογισμοί Βιωσιμότητας