Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η STREAM ιδρύθηκε το 2007, έχοντας ως όραμα να συνεισφέρει σε έναν πιο αειφόρο κόσμο «βοηθώντας οργανισμούς να γίνουν πιο αποδοτικοί, αποτελεσματικοί και υπεύθυνοι».

Για να επιτύχουμε το όραμά μας, η στρατηγική μας είναι η καλλιέργεια εμπιστοσύνης, μέσω της παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών συμβούλων, εκπαίδευσης και ομιλιών, σε τομείς Διοίκησης, όπως η Επιχειρηματική Αριστεία, η Εταιρική Υπευθυνότητα, η Περιβαλλοντική Διαχείριση, η Διαχείριση Ανθρώπων και η Διαχείριση Φήμης, προκειμένου να κερδίσουμε το σεβασμό και την εκτίμηση των κοινωνικών μας εταίρων.

Λειτουργούμε με οδηγό τις αξίες της Υπευθυνότητας, της συνεχούς μάθησης, της ικανοποίησης πελατών και της παράδοσης αποτελεσμάτων πάνω από τις προσδοκίες.

Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται τόσο εταιρίες, όσο και οργανισμοί, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως Βέλγιο, Δανία, Σερβία, Ρουμανία, Αυστρία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ολλανδία κ.λπ.

Είμαστε σε στενή συνεργασία με το GRI ως Community member, Σύμβουλοι Ποιοτικού Ελέγχου Εκπαιδεύσεων (Training Quality Control Consultant) και GRI Standards Pioneer, με το WWF για την ανάπτυξη του Δείκτη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Λογοδοσίας (EMDI), με το AccountAbility ως Licensed Assurance Provider, και με το EFQM ως Corporate Member, Training Faculty Member και Sustainability Excellence Builder Partner.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η βελτίωση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας οργανισμών καθορίζουν την μελλοντική τους επιβίωση και τη δυνητική τους ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, η STREAM παρέχει υπηρεσίες συμβούλων, εκπαίδευσης και ομιλιών μεταξύ άλλων σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, βοηθώντας οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους με λιγότερους πόρους και με τρόπο υπεύθυνο. Ενδεικτικά:

  • Αξιολογούμε την ωριμότητα οργανισμών σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας.
  • Αναπτύσσουμε εσωτερικά συστήματα διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων Ανάλυσης Ουσιαστικότητας,  Διαλόγου με Κοινωνικούς Εταίρους, Συλλογής Ποσοτικών Στοιχείων).
  • Συντονίζουμε την εφαρμογή προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης.
  • Υποστηρίζουμε την εξωτερική και εσωτερική ενημέρωση (π.χ. εκπαίδευση).
  • Αναπτύσσουμε Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στην προσπάθειά μας να λειτουργούμε και οι ίδιοι υπεύθυνα, παρουσιάζουμε με διαφάνεια πελάτες μας, δηλώσεις τους και έργα μας στην ιστοσελίδα της STREAM, ενώ δωρίζουμε 10% του λειτουργικού μας χρόνου σε έργα κυρίως ΜΚΟ συμβάλλοντας στη διάδοση της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Αγορά.