Τα Μέλη μας

Εταιρεία

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες

Η ελληνική εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972, με αντικείμενο τη μελέτη, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας έναντι κλοπής και ληστείας, Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων, Κατάσβεσης και Πυρόσβεσης, Βιντεοεπιτήρησης και Καταγραφής Εικόνας, Ελέγχου Πρόσβασης και Ενεργειακής Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων.

Διανύοντας την 5η δεκαετία της επιτυχημένης πορείας της, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ κατέχει την 1η θέση σε Μερίδιο Αγοράς και Μικτών κερδών, στον κλάδο Εισαγωγής & Διάθεσης Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα (ICAP) και έχει επανειλημμένα διακριθεί  ως μία από τις Επιχειρήσεις «Diamonds of the Greek Economy» .

Η εταιρεία έχει αναλάβει και παραδώσει με απόλυτη επιτυχία, μεγάλο αριθμό ειδικών όσο και απαιτητικών έργων, μοναδικών στην Ελλάδα, στον τομέα του πολιτισμού, στη βιομηχανία, στον τραπεζικό τομέα, αλλά και στον τουρισμό, με εγκατεστημένα συστήματά της σε πλήθος ξενοδοχειακών μονάδων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Οι υπηρεσίες Safety & Security που προσφέρει η εταιρεία στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (δημόσια κτίρια, υπουργεία, οργανισμοί, αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, αεροδρόμια, λιμάνια, σήραγγες και άλλα έργα υποδομών), η  πολύχρονη συνεργασία της με τις μεγαλύτερες τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία και η εμπιστοσύνη των πελατών και συνεργατών της, πιστοποιούν τον ηγετικό της ρόλο στην Ελληνική Αγορά.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει έντεκα (11) καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO9001 και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001, από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV HELLAS.

Ο όμιλος ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, με παρουσία στη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Αλβανία, φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις ασφάλειας και ελέγχου που ξεχωρίζουν, με τη μεγάλη προστιθέμενη αξία που εξασφαλίζει στους πελάτες της, μια εταιρεία με σχεδόν 5 δεκαετίες εμπειρίας και ανάπτυξης.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. από την πρώτη χρονιά της ίδρυσης της το 1972, ακόμα και χωρίς οργανωμένες δομές Κοινωνικής προσφοράς, ενσωμάτωσε στην «Εταιρική Κουλτούρα» της συνήθειες και πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πρωτοπόρες για την εποχή τους.

Σήμερα, διανύοντας την πέμπτη δεκαετία της πορείας της στην Ελληνική αγορά, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, μέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από το 2019, έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη του Κλάδου Ασφάλειας και Ελέγχου στην Ελλάδα και όχι μόνο, αφήνοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό της αποτύπωμα στην Αγορά  Εργασίας, την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία, με περιβαλλοντική συνείδηση και υπευθυνότητα, στοχεύοντας διαρκώς σε «δρόμους» βιώσιμης ανάπτυξης.

Με σεβασμό στους Ανθρώπους της, στους Πελάτες της, στους Συνεργάτες της, στους Προμηθευτές της, στο Ελληνικό Κράτος, την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με σταθερή αναφορά στις Αξίες και το Όραμα που «ακολουθεί» από την ίδρυση της, την ταυτότητά της, ενστερνίζεται τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η εταιρεία δίνει έμφαση σε ότι αφορά τον Άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, αναπτύσσοντας αντίστοιχες δράσεις, πρωτοβουλίες και συνέργειες  κοινωνικής υπευθυνότητας, ενώ συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ceos call2 action δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Τάκη Ζαριφόπουλου.

Εφαρμόζοντας Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ασφάλειας Διαχείρισης Πληροφοριών κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 και ISO 27001:2013, η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ  βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυξης, βελτιώνοντας, ενδυναμώνοντας  και διευρύνοντας συνεχώς το πεδίο της κοινωνικής της παρουσίας, υπευθυνότητας και  αλληλεγγύης  σε κάθε επίπεδο, συνεισφέροντας στην προσπάθεια  των ευαισθητοποιημένων  σε θέματα ΕΚΕ επιχειρήσεων για το βιώσιμο μέλλον που οφείλεται στις επόμενες γενιές.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS